MBL - Lag om medbestämmande i arbetslivet

Medbestämmandelagen, MBL (1976:580), har funnits sedan 1977. Lagen är en sk ramlag som förutsätter att det finns anpassade avtal för de olika branscherna.

Det avtal som Målareförbundet har är ett sk utvecklingsavtal som tecknats
mellan LO, PTK och SAF. För byggnadsmålarna finns avtalet tryckt i
kollektivavtalet.

Avtalet innebär att vi utser representanter på företaget till sk
medbestämmandegrupper (eller kontaktpersoner om det är ett mindre
företag) som ska företräda de anställda. Dessa representanter ska föra vår
talan i frågor vi anser är viktiga, och som inte redan finns reglerade i
lagar och avtal. Arbetsgivaren måste till exempel alltid förhandla med
medbestämmandegruppen innan förändringar av verksamheten sker.

Lagen ger oss också rätt att begära förhandlingar med arbetsgivaren i
frågor som är viktiga för oss. På så sätt får vi medinflytande i
företaget. Lagen säger också att arbetsgivaren är skyldig att informera
oss kontinuerligt om företagets ställning, utveckling, personalpolitik osv.
Minst ett par gånger om året skall arbetsgivaren lämna ingående
information om företagets ekonomiska ställning.

Avtalet ger dessutom rätt till facklig information under fem timmar per år
på betald arbetstid.

Lagen ger oss inte rätten att tvinga en arbetsgivare till åtgärder, men
den ger oss rätt att föra fram våra synpunkter i frågan och den tvingar
arbetsgivaren att diskutera med oss i viktiga frågor innan beslut tas.

Uppdaterad: