Fotograf: Dan Coleman

Medlemsförsäkringar

Som medlem i Målareförbundet får du ett erbjudande som tagits fram i samarbete mellan Folksam och Målareförbundet. Du kan även köpa försäkringarna du behöver till ett extra förmånligt medlemspris.

Läs om alla försäkringar som ingår i ditt medlemskap på Folksams hemsida:

www.folksam.se/forbund/malareforbundet

För ytterligare information, ta kontakt med ditt Folksamkontor!

Du kan ringa Folksam på:
0771-950 950

Vardagar 07.30–21.00, helg 09.00–19.00

Uppdaterad: