Fotograf: Dan Coleman

Lackerarnas rikssektion

För bil- och industrilackerarna finns en riksomfattande sektion, kallad Lackerarnas rikssektion. Dit hör samtliga lackerare som är medlemmar i förbundet.

Lackerarnas rikssektion har till uppgift att tillgodose lackerarnas
intressen och det görs genom att bland annat bedriva studieverksamhet med
branschanpassat studiematerial, medverka aktivt i arbetsmiljöverksamhet,
medverka i avtalsförhandlingar, medlemsvärvning och medverka till att det
bildas lacksektioner i Målareförbundets avdelningar.

Lackerarnas rikssektions högsta beslutande möte kallas Representantskapet.
Det är under representantskapsmötet som styrelsens ledamöter utses. Mötet
fastställer också vilka som skall representera Lackerarnas rikssektion på
Målareförbundets förbundsmöte.

Lackerarnas rikssektions styrelse har fem ledamöter och två suppleanter. I
styrelsen ingår också en centralt anställd ombudsman som ansvarar för
lackeringsfrågorna.

I Lackerarnas rikssektions styrelse sitter:

Ordförande Samuel Jarenil Avdelning 2
Ledamot/Vice Ordförande Jan Staaf Förbundskontoret
Sekreterare Mikael Vedberg Avdelning 6
Ledamot Bengt Alberg Avdelning 4
Ledamot Robin Gustavsson Avdelning 10
Suppleant Erika Olausson Avdelning 6
Suppleant Juha Nevanen Avdelning 3
Suppleant Daniel Jansson Avdelning 8
Uppdaterad: