Helglön

Kollektivavtalet för måleriyrket
§ 2 Momd) 2. Helglöneberättigade dagar

Helglön utges för följande dagar under förutsättning att de är arbetsfria och inte infaller på en lördag eller söndag: nyårsdagen, trettondedag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, kristihimmelsfärds dag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton.
När nationaldagen infaller på en tisdag respektive torsdag, utgör även en intilliggande måndagen respektive fredagen ledig helglöneberättigad dag.

Lackavtalet
§ 9 Helglön

Följande dagar är helglöneberättiga dagar:
Nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Ovanstående gäller under förutsättning att helgdagen infaller på veckodag som för företaget normalt är arbetsdag.

Fastigo Månadslön
§ 6. Arbetstid

Ordinarie arbetstid
Mom 1:1.

Den ordinarie arbetstiden vid heltidsanställning är per helgfri vecka 40 timmar.

Helgdagar
Mom 2:1.
Helgdagar liksom midsommar-, jul- och nyårsafton är fridagar.

För mer information kan du läsa mer i respektive kollektivavtal.

Uppdaterad: