Dags att bygga bostäder!

Hellre halverad bostadskö än halverade arbetsgivaravgifter!

Bli medlem!
 

Tryck här för att skriva under

Det råder stor bostadsbrist i Sverige. Långt över hälften av Sveriges alla kommuner kan inte erbjuda en bostad till dem som behöver det.

Möjligheten att välja en bostad i våra större städer handlar om vilka föräldrar man har. Om du kommer från en familj som kan köpa en bostadsrätt till dig eller om din familj inte har den typen av pengar. Bostaden har i mångt och mycket blivit en klassfråga.

Köerna till allmännyttans bostäder är betydligt längre än 1966 då Statsministern Tager Erlander pressades i bostadsfrågan. 

Bostadsbristen hindrar unga från att flytta hemifrån, flytta ihop, men det hindrar också våra företag från att få tillgång på rätt personal.

Frågan om bostadsbrist är inte enbart en storstadsfråga. Läget kanske är extremt i storstadsregionerna men det existerar likväl i många, många andra delar av Sverige.

Corona omkullkastar nu hela samhället. Människor tar gemensamt ansvar och ändrar själva villkoren för vad det innebär att vara människa. De sociala kontakterna minimeras och hemmet har sällan varit en viktigare och mer central plats i våra liv.

Efter den mest akuta fasen kommer efterdyningarna. Finansdepartementet spår en arbetslöshet på 9%. LO-ekonomerna på 10%. Bostadspriserna har stagnerat, företag går i konkurs och konsumtionen minskar dag för dag.

Regeringens uppdrag är nu att ägna sig åt stimulanser. Stimulanser som tjänar samhället väl samtidigt som de stimulerar ekonomin och minskar arbetslösheten.

Att offentligt investera i bostadsbyggande är just den typen av stimulans vi är i behov av. För det första får samhället någonting för investeringen, nämligen bostäder. För det andra ökar det efterfrågan på arbete, alltså sänker det arbetslösheten och för det tredje stimulerar det ekonomin.

En stat kan lösa en kris på primärt två olika sätt. Antingen genom en omfördelning från löntagare till kapitalägare eller genom investeringar i det offentliga. Det vill säga för de få eller för det stora flertalet.

Redan idag bär alla LO-arbetare samhället, som dagligen utsätter sig för risker. Som inte kan jobba hemifrån. Det är därför också rimligt att statens stimulanser går till LO medlemmarna och inte till utdelning för de stora börsbolagen.

Det borde inte råda någon tvivel för Bolund att hans nu största uppdrag är att få loss pengar till stora offentliga investeringar till bostadsbyggande. Han är ju trots allt bostadsminister!

För alla bostadslösa. För alla som behöver byta bostad på grund av en förändrad familjesituation. För ekonomin, mot arbetslösheten och för Sverige!

Tryck här för att skriva under

Uppdaterad: