Fotograf: Dan Coleman

Olika uppdrag

I svenska Målareförbundet kan man bli förtroendevald för olika typer uppdrag, några är så kallade funktionsuppdrag, exempelvis skydds- och MB-ombud. Andra är uppdrag som är kopplade till den demokratiska organisationen vilket innebär målareförbundet som organisation på olika nivåer.

För att målareförbundet skall kunna vara en bra facklig organisation krävs det att många är delaktiga i arbetet.

Det finns många olika typer av uppdrag på lokal- regional- och central nivå, här är några exempel:
• Styrelseuppdrag
• Arbetsmiljökommitté
• Studiekommitté
• Ungdomsverksamhet
• Kvinnligt nätverk

Uppdaterad: