MB-ombud

Du kan utveckla dig själv och ditt uppdrag hur mycket som helst och därför är det viktigt att prata med studieorganisatören i avdelningen  för att hitta de utbildningar som du önskar att fördjupa dig inom.

Utbildningar som finns:
✔ Arbetsrätt 1
✔ Arbetsrätt 2
✔ Arbetsrätt 3
✔ Kvalificerad förhandlingsteknik
✔ MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet
✔ Det svåra samtalet

Det finns även fler utbildningar.

Grundläggande är att du som MB-ombud ska utföra de uppgifter som följer av Medbestämmandelagen. Ett viktigt stöd i ditt arbete är ombudsmännen på avdelningen.

Uppdaterad: