Avtalsrörelse

Målareförbundets avtal reglerar medlemmarnas löner och anställningsvillkor. De är viktiga dokument som tillkommit ur mycket svett och möda och där många människor har varit inblandade.

Målareförbundet jobbar löpande med avtalsvård och förhandlingsverksamhet både inför nya avtalsperioder mellan avtalsperioderna när konflikter eller tolkningsproblem har uppstått. Oftast klaras sådana saker av på avdelningsnivå, men ibland behövs också centrala insatser.

1. Arbetsgivarna kan välja mellan två sätt att vara anslutna till gällande kollektivavtal: den traditionella vägen genom att vara medlem i en arbetsgivarorganisation som tecknar riksavtal med Målareförbundet


eller


2. genom hängavtal.

Målareförbundets vill ha avtal med alla företag i måleri- och lackeringsbranschen - oavsett storlek och omfattning. Kollektivavtalet är det viktigaste redskapet vi har för att bevaka och utveckla vår position och situation på arbetsmarknaden.

Som anställd är just kollektivavtalet den främsta garantin för att företaget är seriöst och pålitligt.

Uppdaterad: