Fotograf: Dan Coleman

Vilka är det vi förhandlar med?

Svenska Målareförbundet har flera olika motparter vi förhandlar våra kollektivavtal med. Det största avtal vi har är målarnas kollektivavtal och de vi förhandlar med om detta är arbetsgivareorganisationen Måleriföretagen i Sverige.

Måleriföretagen är en ganska ny organisation som bildades 1 januari 2015 genom en sammanslagning av Målaremästarnas Riksförening och Sveriges Målarmästareföreningars Samorganisation (SMS).

Måleriföretagen har ca 1400 medlemsföretag ca 85 procent av alla anställda målare finns i dessa företag.

Måleriföretagen har en förhandlingsdelegation som leds av Stefan Olsson som är utsedd till förhandlingsordförande. Stefan Olsson driver till vardags ett måleriföretag i södra Sverige som heter Stoby Måleri.

Måleriföretagen i Sverige är sedan 2015 medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Uppdaterad: