Kollektivavtal

I Sverige regleras förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare med kollektivavtalslösningar istället för genom lagstiftning. Kollektivavtalet träffas mellan fackföreningen och arbetsgivaren eller
arbetsgivarorganisationen och reglerar lönerna och de allmänna
anställningsvillkoren.

Att det är ett avtal och inte en lag har flera fördelar. Ett avtal är mer
flexibelt än lagar och går att anpassa efter varje bransch. Eftersom våra
avtal löper mellan ett till tre år följer de utvecklingen mycket bättre än
lagar som tar längre tid att skriva och därför släpar efter.

En del av dina rättigheter och skyldigheter regleras självklart i lagen,
exempelvis i Lagen om Anställningsskydd (LAS). Men vissa delar så som
uppsägningstider kan skilja sig åt när det finns kollektivavtal.

Kollektivavtal bygger på idén att alla ska ha samma lön och villkor för
samma arbete och att det inte ska ges utrymme för godtycke eller
"marknadsanpassning" av villkoren.

Det finns några som i argument mot kollektivavtal hävdar att man har
bättre lön än vad avtalet anger och att arbetsgivaren är bra och rättvis.
Visst, det är ju bra, men kollektivavtalet handlar om den grundtrygghet
alla arbetstagare har rätt till. Rätt lön, säkra arbetsförhållanden och
att vara försäkrad om något skulle hända bland annat, kan saknas om det
inte finns kollektivavtal.

Vår ambition är att ha avtal med alla företag i måleribranschen, oavsett
storlek och omfattning, och att kollektivavtalen ska vara likalydande. Det
är ingen hemlighet att det finns en hel del aktörer i våra branscher som
gärna håller sig utanför både avtal och insyn, men vi har dem under
uppsikt och jobbar konstant på att minimera skaran. Som enskilda anställda
är kollektivavtalet vår främsta garanti för att få rätt lön och
anställningsvillkor.

Svenska Målareförbundet har kollektivavtal för följande yrkesgrupper:
målare, servicearbetare, materialarbetare, järnmålare, billackerare,
industrilackerare och mätare.

Uppdaterad: