Broschyrer

Här hittar du broschyrer som vi har tagit fram om att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Bland annat kan du läsa om riskerna med asbest och damm.

Varje år blir flera arbetsgivare och anställda sjuka eller skadade på arbetsplatsen. Många skador och sjukdomar kan enkelt förebyggas genom att man på företaget arbetar med arbetsmiljöfrågorna.

Håll dig uppdaterad vilka riskerna på din arbetsplats är!

Uppdaterad: