Fotograf: Dan Coleman

Fackliga utbildningar för dig

En av förbundets uppgifter är enligt stadgarna att bedriva utbildnings- och studieverksamhet för att stå väl rustade med kvalificerade förtroendevalda och medlemmar.

På LO:s hemsida hittar du de utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor i landet samt om du har fackligt uppdrag eller inte. 

SÖK KURSER

Du kan också kontakta studieansvarig på din avdelning för att få hjälp och råd om studier för dig.

Enligt svensk lag (förtroendemannalagen samt studieledighetslagen) har du rätt till ledighet för deltagande på fackliga kurser.

Arbetsgivaren har möjligheten att senarelägga ditt deltagande om tillfället är opassande, men kan aldrig neka dig att delta i kursen. Du bör söka ledigt senast 14 dagar före kursstart.

Uppdaterad: