Ditt avtal din lön

Lokal utbildning

Ditt avtal din lön är förbundets egen fackliga grundutbildning. Den syftar till att stärka kunskapen om svensk lönebildning och hur den fungerar. Vi ger en inblick i den strategi som arbetarrörelsen och Målarna har haft genom historien fram tills idag för att främja så bra lön och arbetsvillkor som möjligt.

Ramprogrammet för utbildningen är satt till två dagar. Men innehållet är gjort för att även kunna användas vid kortare träffar, så som 5-timmars. Syftet med materialet ”Ditt avtal din lön”, är att öka medlemmarnas bildning i lön och de principer som råder för lönesättande. Skillnaden är att deltagarna lär sig att makten utgår från kapitalet, men att vi har metoder för att ta vår rättmätiga del av mervärdet.

Målet är att deltagaren efter ett tag ska bli mer intresserad, gärna engagerad, för att sedan ta nästa steg att lära sig mer om hur vi kan organisera oss.  

Kurslängd
2 eller 3 dagar

Målgrupp
Medlemmar & förtroendevalda. Grundläggande utbildning. 

Kursdatum
Arrangeras och utförs lokalt så ta kontakt med din avdelning för att veta mer.

Uppdaterad: