Vägen framåt (6F)

Syfte
Många medlemmar, förtroendevalda och anställda saknar grundläggande kunskaper om samhällsekonomi och har svårt att orientera sig i samhällsdebatten. Syftet med Vägen framåt är att deltagarna ska få en grundläggande ideologisk förståelse så att de med självförtroende kan samtala och debattera fackliga och politiska frågor i olika forum. Den genomförs tillsammans med 6F-förbunden.

Mål
Att deltagaren ska känna sig tryggare i samtal och diskussioner om hur samhället och arbetsplatsen kan formas i framtiden. Att deltagare efter genomförd utbildning ska öka sina kunskaper kring följande områden:

 • Konflikten mellan arbete och kapital.
 • Mänsklighetens och samhällets utveckling genom historien.
 • Hur olika ideologier har växt fram ur tidigare samhällssystem.
 • Arbetarrörelsens prioriteringar och strategier i dagens samhälle.
 • Att bättre förstå skillnaden mellan de olika ideologierna och deras påverkan på samhällsutvecklingen.
 • Att kunna ”avkoda” politiska diskussioner till sin kärna och därigenom bättre kunna förstå och analysera samhällsdebatten.

Innehåll

 • Historiematerialism – människor och samhällets drivkrafter
 • Ekonomiska läror/inriktningar
 • Hegemoni – att vinna problemformuleringsinitiativet
 • En fördjupning i den svenska modellen
 • Vad är ekonomi – ekonomiska begrepp

Målgrupp
Medlemmar, förtroendevalda och anställda som önskar att bygga på sina kunskaper och förståelse för samhällsekonomi, filosofi och olika ideologiers påverkan på samhällsutvecklingen.

Kurslängd
Tre dagars internat på Rönneberga eller annan ort.

 

Kommande kursdatum för 2023
Kontakta din studieorganisatör på avdelningen för anmälan

20 - 22 september Karlstad 
Sista anmälningsdag: 4 augusti 2023

4 - 6 oktober Gävle
Sista anmälningsdag: 18 augusti 2023

25 - 27 oktober Rönneberga
Sista anmälningsdag: 9 september 2023

15 - 17 november Skellefteå 
Sista anmälningsdag: 29 september 2023

Uppdaterad: