6F – fackförbund i samverkan

6F är ett samarbete mellan fackförbund inom LO: Målarna, Elektrikerna, Fastighets, Byggnads och Seko.

Samarbetet handlar om att aktivt vårda den svenska modellen. Utvecklingen på arbetsmarknaden ska ske i dialog mellan parterna och kollektivavtalet är ett redskap för att trygga en fortsatt positiv utveckling.

6F kommer inom ramen för samarbetsavtalet och inom LO med alla till buds stående medel verka för en rättvis fördelning av näringslivets vinster och samhällets resurser.

6F:s ambitioner är att skapa bättre möjligheter för alla som organiserar sig i facket. Ett löfte som sträcker sig längre än till förhandlingsbordet med arbetsgivarna. Hela samhällssituationen påverkar arbetstagarnas utkomst av sina arbeten, därför måste fackligt agerande också innefatta den politiska arenan.

Förbunden i 6F är övertygade om att ett samarbete oss emellan frigör resurser så att verksamhet kan bedrivas kostnadseffektivare. De besparingar som kan göras kommer att användas till förbättringar i verksamhet och om möjligt även till en lägre fackförbundsavgift. Avtalet om samarbete

6F – fackförbund i samverkan, det vill säga Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko skrev den 17 september 2009 under avtalet om samarbete.

Läs mer på www.6f.se

Granskad: