Fotograf: Dan Coleman

Vad innebär uppdraget?

Som medlem i Målareförbundet finns det flera uppdrag som du kan bli vald till, bland annat Skyddsombud och Medbestämmandeombud (MB).

Förtroendet att företräda andra:
Att vara förtroendevald innebär att du har fått ett förtroende. Det betyder att du ska företräda medlemmarna på din arbetsplats på bästa möjliga sätt. Du måste förvalta detta förtroende. Grunden till detta förtroende handlar givetvis om dina relationer till arbetskamraterna. Om de inte känner tillit till dig eller om du inte känner tillit till dem kan du inte göra ett bra fackligt arbete.

Dina arbetskamrater måste också få se resultat av ditt fackliga arbete, även om det inte blivit som ni hade tänkt er. Alla förhandlingar och allt facklig arbete innebär ett givande och tagande. Vid kompromisser är det extra viktigt att du samtalar med dina arbetskamrater, så att de förstår varför det inte blev precis som ni önskade. Du och andra fackliga företrädare måste regelbundet informera eller ta reda på vad som händer. För att kunna leva upp till ditt ansvar på bästa sätt måste du precis som alla andra förtroendevalda delta i fackliga utbildningar och möten.

Dina kunskaper och erfarenhet som du har med dig kommer att ligga som grund för uppdraget. För att öka dina kunskaper om din roll, men även få veta mer om vad facket är och står för kommer du att behöva vidareutbilda dig. Tillsammans med studieorganisatören i avdelningen gör ni upp om en individuell studieplan.

Att inneha fackligt uppdrag innebär att du nu representerar Svenska Målareförbundet. Det betyder att dina arbetskamrater och Målareförbundet ställer en hel del krav på dig och har förväntningar på det du gör. Även din arbetsgivare kommer att se dig med nya ögon. Å andra sidan kan du också förvänta dig stöd och uppbackning från din fackliga organisation om det behövs. Självklart har du också rätt att ställa krav.

 

Det som gäller för alla förtroendeuppdrag är:
✔ Se till att så många som möjligt förstår vikten av att vara medlem
✔ Se till att så många som möjligt blir medlemmar i Målareförbundet
✔ Informera medlemmarna om aktuella frågor
✔ Ha kunskap om och informera om vad som ingår i medlemskapet
✔ Företräda medlemmarna på arbetsplatsen
✔ Driva medlemmarnas och organisationens frågor
✔ Dela arbetarrörelsens grundläggande värderingar
✔ Vara länken mellan den fackliga organisationen och arbetsplatsen
✔ Hålla dig informerad om utvecklingen på arbetsplatsen och i den fackliga organisationen

 

Som förtroendevald har du rätt till:
✔ Utbildning
✔ Hjälp och stöd
 Ledighet för att bedriva fackligt arbete

Uppdaterad: