Skyddsombud

Du har nyligen blivit utsedd till skyddsombud eller så funderar du på att bli skyddsombud i Svenska Målareförbundet. Här kommer information om vilka uppgifter ett skyddsombud har.

Som skyddsombud ska du:
✔ Utföra skyddsronder
✔ Aktivt arbeta för att arbetskamraterna inte utsätt för några risker eller fara på sin arbetsplats.
✔ Ha ett nära samarbete med verkstadsklubben (om sådan finns) och det regionala skyddsombudet (RSO) på avdelningen.
✔ Vara med i planering vid förändringar på arbetsplatsen som till exempel lokaler, arbetsorganisationer, arbetsmetoder samt medverka vid olycksfallsutredningar och vid rehabilitering.
✔ Delta i uppföljning av beslutade åtgärder.

 

Mer info hittar du på:
I kollektivavtalet för Måleriyrket hittar du arbetsmiljöavtalet. Arbetsmiljöförordningen och Författningssamlingen hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida. Här hittar du mer information om de olika frågornas innehåll och betydelse. Tänk på att hela kollektivavtalet för måleriyrket samt flertalet av de arbetsrättsliga lagstiftningarna kan komma att vara aktuella i flertalet frågor som ett skyddsombud har att göra med.

 

Kunskap som du behöver för att vara skyddsombud:
✔ Fackets idé och verksamhet
✔ Arbetsmiljölagstiftningen
✔ Systematiskt arbetsmiljöarbete
✔ Säkerhetsföreskrifter
✔ Arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen
✔ Kollektivavtalet
✔ Involvera och inspirera andra i verksamheten
✔ Hitta information
✔ Föra samtal med medlemmarna om de vanligaste fackliga frågorna på arbetsplatsen

Introduktion av skyddsombud

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara skyddsombud.

Läs mer

Uppdaterad: