Fotograf: Dan Coleman

Avgifter

Mätningsavgift
Samtliga företag med Kollektivavtal för måleriyrket betalar en så kallad mätningsavgift vilken används till att upprätthålla det av parterna fastställda huvudlönesystemet, ackordslönesystemet.

Avgiften är procentuell på den lönesumma som utbetalas till de anställda.

Avgiften för 2023 är 1,5375 %

Till Fora betalas även de kollektivavtalade försäkringarna.
Samtliga avgifter faktureras av Fora till respektive företag.

Uppdaterad: