Fotograf: Dan Coleman

Arbetsmiljö

Att arbetsmiljöfrågorna är viktiga för Målareförbundets medlemmar ser vi varje gång vi genomför våra medlemsenkäter. Det är inte särskilt konstigt eftersom våra yrken har tillhört de allra mest utsatta och farliga med en omfattande hantering av hälsofarliga ämnen och stora delar av arbetsdagen med påfrestande arbetsmoment för armar och axlar.

Ett målmedvetet fackligt arbete under många år har gjort att mycket förbättrats: vatten har ersatt livsfarliga lösningsmedel, arbetsredskap har fått ergonomisk utformning, lagstiftningen har klargjort ansvarsförhållandena, arbetsmetoder har utvecklats och samhället har satt större fokus på arbetsmiljöfrågorna. Ändå är det först när både målaren och lackeraren kan gå i pension som hela människor efter ett helt yrkesliv, som vi kan känna oss nöjda.

En bra arbetsmiljö är bra för alla. Den anställde måste känna sig säker på jobbet, känna trivsel och ska kunna arbeta effektivt och utan risk för skador. En bra arbetsmiljö gör att personalen trivs och tar ansvar för sitt arbete.

Hur ska personalutrymmena se ut?

 

Äta, tvätta sig och byta om

Uppdaterad: