Läs ditt kollektivavtal

Målareförbundet tecknar avtal med Måleriföretagen i Sverige, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Fastigo. Avtalen reglerar din lön, arbetstid och semester med mera. Läs ditt avtal nedan!

 • Kollektivavtal för måleriyrket 2020-2023 (2,65 MB)
 • Kollektivavtal för anställda mätare inom Målerifakta AB 2021-2023_A5.pdf (340 kB)
 • Lackavtalet 2017-2020 (722 kB)

  Lackavtalet omfattar ca 1000 individer som arbetar med bil- och industrilackering. Vi förhandlar fram innehållet med vår motpart Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

  Avtalet gäller 1 maj 2017 – 30 april 2020.

 • Servicearbetaravtalet 2017-2020 (479 kB)

  Servicearbetaravtalet gäller för servicearbeten inom måleribranschen som utförs av andra arbetstagarkategorier än målare. Vi förhandlar fram innehållet med vår motpart Måleriföretagen i Sverige.

  Avtalet gäller 1 maj 2017– 30 april 2020.

 • Månadslöneavtalet 2017-2020 (349 kB)

  Månadslöneavtalet är ett avtal mellan Svenska Målareförbundet och Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation. Avtalet är tillämpbart endast vid egenregi-verksamhet och de som går på avtalet jobbar med förbättrings-, kompletterings- och mindre måleriarbeten.

  Avtalet gäller 1 maj 2017 – 30 april 2020.

Uppdaterad: