Fotograf: Dan Coleman

Studier

En av förbundets uppgifter är enligt stadgarna att bedriva utbildnings- och studieverksamhet för att stå väl rustade med kvalificerade förtroendevalda.

Målareförbundets största tillgång är medlemmar som är villiga att skaffa sig kunskap och är informerade om organisationens frågor och att det finns förtroendevalda som är villiga att skaffa sig kunskap för att på ett bra sätt kunna företräda medlemmarna. Det är mot denna bakgrund som det är ytterst viktigt att vi har en facklig studieorganisation som fungerar.

Enligt LO´s undersökning Röster i Facket (2007) anser 93% av Målareförbundets medlemmar att det är en möjlighet att gå på fackliga kurser.

Förbundet prioriterar kunskapsfrågorna och har sett efterfrågan öka de senare åren. Dessutom ger den oss suveräna arbetsredskap för våra förtroendevalda och anställda, att bedriva fackligt arbete och medlemsservice hela vägen så långt ut i organisationen det går att komma: till medlemmarna på arbetsplatserna.

Modern teknik och ett modernt och utvecklat fackligt arbetssätt är viktiga principfrågor för Målareförbundet. Inte minst för att vi ser det som en grundläggande inkörsport för nya och unga förtroendevalda och anställda.

Exempel på uppdrag där man kan jobba särskilt med kunskaps- och utbildningsfrågorna är skyddsombud, försäkringsrådgivare, MB-ombud, lagbasar, studieorganisatörer med mera.

Söka efter utbildningar som kan vara intressanta för dig gör du på LO:s hemsida:

 

Fackliga utbildningar för dig

Uppdaterad: