Aktuellt från avtalsrörelsen

 • Ladda ned det nya kollektivavtalet

  Måleri-, Servicearbetare- och Lackavtalet finns nu för nedladdning på vår hemsida. Då det har tillkommit en del nytt från årets avtalsrörelse kan det vara bra att läsa igenom ditt avtal så att du har koll på vad som gäller på din arbetsplats.

 • Mätarnas avtal klart!

  Målareförbundet och Målerifakta är överens om ett nytt kollektivavtal för mätarna. Avtalet ger 6,5 procent på tre år.

 • Lackavtalet klart!

  Idag fastställde förbundsstyrelsen överenskommelsen om ett nytt avtal för våra bil- och industrilackerare. Avtalet gäller från den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020 med ett sammanlagt avtalsvärde på 6,5 procent och låglönesatsning.

 • Månadslöneavtalet med Fastigo klart!

  Parterna är överens om att teckna ett likalydande avtal som det som tecknats mellan Målareförbundet och Måleriföretagen för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30, med några ändringar och tillägg. Bland annat så återinförs permission vid militärtjänst.

 • 6F-förbunden stöder Fastighets och Sekos varsel om stridsåtgärder

  6F-förbunden Elektrikerna, Målareförbundet och Byggnads stöder Fastighets och Sekos varsel om stridsåtgärder på avtalsområdet Almega Serviceentreprenad.

 • Nya Måleriavtalet i korthet

  Efter att Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen träffat en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för Måleriyrket införs en del förändringar som kan vara bra att känna till.

 • Information om avtalsförhandlingarna Lack

  Det framflyttade förhandlingsdatumet om nytt avtal för våra bil- och industrilackerare är nu bestämt till den 29 maj 2017.

 • Måleriavtalet klart!

  Treårigt avtal med sammanlagt avtalsvärde på 6,5 procent och låglönesatsning. Varslet är återkallat.

 • Tiden för vårt svar till medlarna är framflyttad

  Tiden för vårt svar till medlarna är framflyttad till klockan 12:00. Vi återkommer med mer information efter det.

 • Hemställan, förslag till nytt avtal från medlarna mottaget

  Nu analyserar vi detta under natten. Vi lämnar vårt svar imorgon bitti klockan 09:00. 

Uppdaterad: