Månadslöneavtalet med Fastigo klart!

Parterna är överens om att teckna ett likalydande avtal som det som tecknats mellan Målareförbundet och Måleriföretagen för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30, med några ändringar och tillägg. Bland annat så återinförs permission vid militärtjänst.

Publicerad:
Uppdaterad: