MIRA

Medlemmar i MIRA

Fotograf: Diana Oldenburg

MIRA – Nätverk för kvinnliga målare och lackerare

MIRA är Svenska Målareförbundets kvinnliga nätverk där vi arbetar för jämställdhet och mot diskriminering.

Syftet är att stötta och stärka de kvinnliga medlemmarna och målet är att de stannar kvar inom våra yrkesområden.

Vi ser att ett nätverk lyfter kvinnors situation inom måleri- och lackeringsyrket på ett naturligt sätt och hoppas på så sätt att få se en förlängning av kvinnors verksamma år inom branschen.

Vill du ha kontakt med MIRA hör av dig till din avdelning.

Uppdaterad: