Som medlem får du:

  • Trygghet på jobbet och fritiden
  • Styrka att påverka på arbetsplatsen och i samhället
  • Hjälp och stöd när du behöver det
Läs mer om medlemskapet >
Viktiga beslut och händelser från Målarnas kongress 2023

Här kan du läsa om en del av de beslut som fattades och annat som händer under Målarnas kongress som genomfördes i slutet av augusti i år. 

Aktuellt från Målarnas facktidning

  • Ge förändringen en chans om det blir Byggnads

    Om du vill något annat än vad kongressen beslutat ökar inte möjligheten för det om medlemmar försvinner. Och om det definitiva beslutet 27 november blir Byggnads, ja då behövs alla medlemmar och alla...

  • Orolig arbetsmarknad för målare

    Målareförbundet ser en uppgång med ärenden gällande arbetsbrist för målare. Lackbranschen rullar däremot på. Dock finns en oro bland lackföretagen angående elpriser i vinter och den inverkan det kan f...