Fotograf: Dan Coleman

Medlemsförmåner

Som medlem har du många förmåner. Försäkringar, Målarekortet och möjlighet till att gå betalda fackliga utbildningar samt råd och stöd i alla frågor som rör din anställning är några exempel.

 

Målareförbundets viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen både på arbetsmarknaden och i samhället, samt att se till att de får ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. För att ge medlemskapet fler fördelar så får alla medlemmar:

Ersättning vid strejk
Som medlem får du konfliktersättning om din arbetsplats tas ut i strejk eller konflikt.

Försäkringar
Ett antal försäkringar ingår i medlemskapet. Bland annat:

  • Hemförsäkring
  • Medlemsolycksfall Fritid
  • Grupplivförsäkring
  • Kompletterings-TGL
  • Barngrupplivförsäkring

Läs mer på Folksams hemsida

Rättshjälp
Som medlem har du möjlighet att under vissa förutsättningar få rättshjälp i frågor som har samband med eller betydelse för anställningen.
Kontakta din avdelning vid frågor

Facklig utbildning
Möjlighet att gå betalda fackliga kurser - på arbetstid.

Medlemstidning
Målarnas Facktidning kommer hem i brevlådan till alla våra medlemmar. 
Besök tidningens hemsida

Målarekortet
Målarekortet är ett medlemskort för Målareförbundets medlemmar, laddat med förmåner och rabatter, i samarbete med LO Mervärde.
Besök LO Mervärde

Möjlighet att påverka
Som medlem kan du påverka vilka frågor vi ska driva i avtalsförhandlingarna genom att lämna in motioner. Kontakta din avdelning för mer info!

Uppdaterad: