MIRAs film om diskriminering och trakasserier

Under pandemin så genomförde MIRA en telefonundersökning bland våra kvinnliga medlemmar. I filmen nedan får du ta del utav några upplevelser som vi fått berättat till oss. Vi tar även upp vad som gäller enligt lagt, samt vad du själv kan tänka på för att klimatet i våran bransch ska bli bättre.