Fotograf: Dan Coleman

Skyddsombud

Den som medlemmen i första hand träffar, och som arbetar praktiskt med arbetsmiljön, är skyddsombudet på det egna företaget. På de företag som inte har egna skyddsombud har avdelningen regionala skyddsombud som ansvarar för översyn av arbetsmiljön.

Att vara skyddsombud är ett av förbundets viktigaste förtroendeuppdrag.
Det är ett fackligt uppdrag, vilket många glömmer bort.

Inom förbundets utbildningsverksamhet finns alltid arbetsmiljöfrågorna med
som en naturlig del. På arbetet kommer du få kollegor som inte bara är kollegor utan även:

Regionala skyddsombud (RSO) Ditt RSO är ombudsman och fackligt förtroendevald. Det är hon eller han som ser till att ditt jobb är ok ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Skyddsombud (SO) Är ni fler än fem anställda ska ni ha ett skyddsombud ibland er, som har koll på allt från lunchrum till att stegarna inte är livsfarliga. Finns det inget SO på ditt jobb så ringer du efter ditt RSO som kommer och besöker arbetsplatsen.

 

Uppdaterad: