Handlingar till extrakongressen 27 november 2023

Du som medlem eller ombud på kongressen kan logga in via mina sidor för att hitta handlingarna till extrakongressen som kommer att genomföras den 27 november 2023.

Uppdateringar i dag- och arbetsordning har skett den 13 november. Logga in för att se ändringarna.

Uppdaterad: