Extrakongress 2023

Den 27 november 2023 genomförs Målarnas extrakongress på ABF-huset i Stockholm.
Kongressen startar 10:30 och beräknas hålla på till kl. 15:00.

Extrakongressen kommer att behandla en enda fråga. På kongressen i augusti togs det första beslutet utifrån rapporten Vägval 2023. Kongressen beslutade då med rösterna 66 mot 52 att Målarna ska bli en del utav Byggnads. 
Den 27 novomber samlas alla 118 ombud igen (75 ordinarie och 43 extra ombud), för att konfirmera det första beslutet.

Inga övriga frågor kommer att behandlas på extra kongressen.

 

 

Uppdaterad: