Kongress 2023

23–25 augusti kommer Målarnas kongress äga rum på Vasateatern i Stockholm.  

Kongressen öppnas den 23:e klockan 10:00 och avslutas den 25:e klockan 15:00.

Kongressen är Målarnas högst beslutande organ. Det är kongressen som fattar beslut om bland annat: 

  • Vilka som ska sitta i ledningen (ordförande, vice ordförande tillika avtalssekreterare, vice ordförande tillika kassör) 
  • Vilka från avdelningarna som ska sitta som ledamöter i förbundsstyrelsen 
  • Vilka som ska vara förtroendevalda revisorer 
  • Vilka som ska representera förbundet under LOs kongress  
  • Besluta om riktlinjer och målplan för den kommande kongressperioden 
  • Besluta om förbundets stadgar. 

På kongressen 2023 kommer även frågan om Vägval 2023, att behandlas. Kommer Målarna kvarstå som eget förbund eller ska förbundet upphöra och därmed bli en del av Byggnads?  
I och med denna frågeställning, kommer det finnas 43 extra förtroendevalda ombud som ska delta och rösta under den punkten. I övrigt består kongressombuden av 75 personer från avdelningarna, inkluderat förbundsmötesledamöter, representanter från rikssektionerna och förbundsstyrelsen. 

Varje medlem har haft möjlighet genom sin avdelning, att skicka in motioner om saker som de vill förändra inom organisationen. Som till exempel vad som ska stå i stadgarna.  
 
Om avdelningsstyrelsen i respektive avdelning inte velat stå bakom den inkomna motionen, har medlemmen kunnat skicka den vidare som enskild motion. Motionsstoppet sattes till 23 februari 2023, i enlighet med stadgarna och det går inte längre att skicka in motioner till denna kongress. 
 
Alla handlingar till kongressen hittar du under fliken ”handlingar” som du har till vänster på sidan.
 
För att lära dig mer om hur en kongress går till så kan du gå vår kongresskola

Uppdaterad: