Fotograf: Dan Coleman

Hur blir man vald?

Att bli vald till ett förtroendeuppdrag är något av det finaste man kan bli. Det innebär att man har fått sina arbetskamraters och medlemmarnas förtroende att företräda dem. De har valt just dig beroende på att de tycker att du på ett bra sätt kan föra deras talan och framföra olika synpunkter i en mängd olika frågor.

Hur man blir vald till ett uppdrag regleras i stadgarna men i grund och botten är det ganska enkelt. I normalfallet finns det en valberedning som föreslår personer till olika uppdrag. Sedan sker ett val på sektionen eller avdelningens årsmöte och efter det är man vald tillsammans med övriga kamrater.

Valberedningen behöver naturligtvis veta att det finns ett intresse från en medlem att bli vald till ett uppdrag, enklaste sättet att visa detta på är att delta på de olika möten som sektionen eller/och avdelningen anordnar.

Uppdaterad: