Fotograf: Dan Coleman

Fackliga nätutbildningar - Förtroendevald

Nedan hittar du som är förtroendevald i Målarna, eller kanske intresserad av att bli, olika fackliga nätubildningar och beskrivningar för att lära dig mer om vad facket är och vad vi gör. 

Samtalsträning

Den här nätutbildningen ger dig samtalsträning inför försäkringssamtal och medlemsvärvning. Syftet är att främst du som är förtroendevald eller försäkringsinformatör ska få möjlighet att öva dig i att föra bra och lyssnande samtal i möten med olika personer.

I samtalsträningen för medlemsvärvning får du möta tre personer i olika skeden i livet. Beroende på hur du hanterar samtalet får du dem att bli nöjda eller mindre nöjda. Hjälp finns i form av en coach och ett teoriavsnitt som heter värvartrappan.

Som försäkringsinformatör är det viktigt att lyssna på personens behov. Du får träffa Tuva, Mustafa och Tommy som är i olika skeden av livet. Är du redo att lyssna på dem och presentera försäkringslösningar? Coachen hjälper dig komma i mål.

Nätutbildning - Samtalsträning

Drömhandledaren

Kommunal har tagit fram en nätutbildning som heter Drömhandledaren som vänder sig till handledare. Den består av filmer, tips, råd och övningar i olika avsnitt och tar upp sådant en handledare bör tänka på före, under och efter ett kurstillfälle.

Som deltagare i utbildningen måste man skriva i sin e-postadress som användarnamn och ett lösenord för att komma in i utbildningen.

Nätutbildning - Drömhandledaren

Verktygslåda för studieansvariga (lo.se)

Förtroendemannalagen

Den här kursen riktar sig främst till dig som är förtroendevald i facket. Målsättningen är att förklara och lära ut de viktigaste delarna i lagen och ge dig vägledning om det som upplevs som svårt och krångligt. Efter en introduktion på några sidor kommer du till själva kursen med 6-7 olika avsnitt om vem som är förtroendevald, skydd för förtroendevalda, rätt till ledighet, arbetstid med mera.

Om du går igenom alla avsnitten så tar kursen tar cirka 40 minuter och slutar med en kort utvärdering som vi gärna ser att du fyller i.

Nätutbildning - Förtroendemannalagen

Lagen om anställningsskydd

Nätutbildningen om lagen om anställningsskydd har som mål att lära ut det allra mest grundläggande om anställningsskyddet i Sverige på ett enkelt och lättfattligt sätt. I utbildningen finns texter, problem och övningar som hjälper dig förstå de olika delarna i lagen om anställningsskydd (=LAS).

Texter och övningar passar utmärkt som diskussionsmaterial i cirklar och på seminarier. Använd en dator med projektor eller skriv ut de delar som är intressanta. Utbildningen kan också användas som självstudier och tar då ca 60 minuter att gå igenom från början till slutet. Som självstudier kan du studera när du vill och i den takt som passar dig.

Nätutbildning - LAS

Studieledighetslagen

Syftet med utbildningen är att ge dig grund-läggande kunskaper om studieledighetslagen och vägleda om det som kan orsaka frågor och konflikter på arbetsplatsen. Den första delen är en sammanfattning. Den andra är själva utbildningen som innehåller inledning, bakgrund och faktadel med texter och exempel på de viktigaste avsnitten i lagen:
* Får jag ledigt
* Vad räknas som studier?
* Ledigt för facklig utbildning?
* Ansöka om studier
* Skjuta på studieledighet
* Tillbaka till jobbet

I slutet av kursen finns lagtexten i sin helhet och en kort utvärdering. Vi blir väldigt glada för ifyllda utvärderingar. De hjälper oss när utbildningen uppdateras och revideras.

Nätutbildning - Studieledighetslagen

Vad är ett kollektivavtal?

Utbildningen handlar om kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden och varför de är så viktiga. I sex avsnitt får du testa dig själv vad du vet om kollektivavtal och den svenska modellen.

· Arbetstid - om OB, mertid och annat
· Lön - till exempel löneformer och löneprinciper
· Föräldralön och sjukdom
· Semester - bland annat semestertillägg och semesterersättning
· Försäkringar
· Arbetsmiljö

Andra avsnitt är:
· Den svenska modellen
· Strejk och blocka
· Anställningsbevis
· Fundera och diskutera

Dessutom innehåller utbildningen mer material, självtest och utvärdering.

Nätutbildning - Vad är ett kollektivavtal?

Pensionsboken på nätet

Pensionsboken på nätet tar upp de olika delarna i pensionssystemet på en grundläggande nivå och vänder sig både till försäkringsinformatörer och medlemmar.

Syftet är att deltagarna ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.

I slutet av utbildningen beskrivs fyra personer som man som deltagare ska hjälpa i olika situationer i livet. Som hjälp finns faktabanken med information om det mesta som rör pensioner. Det finns också en kunskapskoll med tio frågor där man kan testa sig själv efter genomgången utbildning.

Nätutbildning - Pensionsboken

Facklig politisk ordlista

Vår ordlista innehåller förklaringar, bilder och ljudfiler till vanliga ord, termer och begrepp från den fackliga och politiska världen, sorterade i bokstavsordning. Du kan också kontrollera vad du själv kan i självtestet! Eller klicka in på bildgåtorna och se om du känner igen några av profilerna inom arbetarrörelsen.

Om det är något ord som fattas kan du föreslå ett eget ord till ordlistan. Inom någon dag finns det förklarat i ordlistan!

Facklig-Politisk Ordlista

Uppdaterad: