Skyddsombud

Du kan utveckla dig själv och ditt uppdrag hur mycket som helst. och därför är det viktigt att prata med studieorganisatören i avdelningen för att hitta de utbildningar som du önskar att fördjupa dig inom. Kravet som ligger i alla förtroendeuppdrag är att de personer som utses ska gå de flesta fackliga utbildningar med målet att bygga en bred allmänfacklig plattform att stå på.

Alla skyddsombud ska genomgå grundutbildningen Bättre arbetsmiljö, BAM. Under utbildningen betalar din arbetsgivare lön under förutsättning att du är utsedd som skyddsombud och att arbetsgivaren har blivit informerad om att utbildningen ska ske. Efter BAM finns det ett flertal vidareutbildningar som skyddsombud kan gå.

Grundläggande är att du som skyddsombud ska utföra de uppgifter som följer av arbetsmiljölagstiftningen. Ett viktigt stöd i ditt arbete är det regionala skyddsombudet.

 

Utbildningar som finns:

✔ Medlemsutbildning
✔ Avtals- och prislistekurs
✔ Målareförbundets styrelsekurs (förberedande samt styrelsekurs steg 1&2)
✔ Insikter
✔ Att informera och agitera
✔ Retorik
✔ Samhällsekonomi och lönebildning
✔ Den Svenska modellen (avancerad och är lämplig för dem som har bra kunskaper om samhället)
✔ Vidareutbildning för skyddsombud 1&2
✔ Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
✔ Arbetsanpassning och rehabilitering
✔ Utredningskurs Arbetsmiljö
✔ Kemiska hälsorisker
✔ Hot och våld i arbetslivet

Det finns även fler utbildningar.

Uppdaterad: