Vägen framåt (6F)

Syfte
Många medlemmar, förtroendevalda och anställda saknar grundläggande kunskaper om samhällsekonomi och har svårt att orientera sig i samhällsdebatten. Syftet med Vägen framåt är att deltagarna ska få en grundläggande ideologisk förståelse så att de med självförtroende kan samtala och debattera fackliga och politiska frågor i olika forum. Den genomförs tillsammans med 6F-förbunden.

Mål
Att deltagaren ska känna sig tryggare i samtal och diskussioner om hur samhället och arbetsplatsen kan formas i framtiden. Att deltagare efter genomförd utbildning ska öka sina kunskaper kring följande områden:

 • Konflikten mellan arbete och kapital.
 • Mänsklighetens och samhällets utveckling genom historien.
 • Hur olika ideologier har växt fram ur tidigare samhällssystem.
 • Arbetarrörelsens prioriteringar och strategier i dagens samhälle.
 • Att bättre förstå skillnaden mellan de olika ideologierna och deras påverkan på samhällsutvecklingen.
 • Att kunna ”avkoda” politiska diskussioner till sin kärna och därigenom bättre kunna förstå och analysera samhällsdebatten.

Innehåll

 • Historiematerialism - människor och samhällets drivkrafter
 • Ekonomiska läror/inriktningar
 • Hegemoni - att vinna problemformuleringsinitativet
 • En fördjupning i den svenska modellen
 • Vad är ekonomi - ekonomiska begrepp

Målgrupp
Medlemmar, förtroendevalda och anställda som önskar att bygga på sina kunskaper och förståelse för samhällsekonomi, filosofi och olika ideologiers påverkan på samhällsutvecklingen.

Kurslängd
Tre dagars internat på Rönneberga eller annan ort.

 

Kommande kursdatum för 2024
Kontakta din studieorganisatör på avdelningen för anmälan

7 - 9 februari i Gävle
Sista anmälningsdag: 18 december 2023

21 - 23 februari på Viskadalen folkhögskola
Sista anmälningsdag: 5 januari 2024

4 - 6 mars på Rönneberga kursgård
Sista anmälningsdag: 15 januari 2024

26 - 28 mars på Backagården i Höör
Sista anmälningsdag: 6 februari 2024

3 - 5 april på Viskadalen folkhögskola
Sista anmälningsdag: 14 februari 2024

17 - 19 på april Rönneberga kursgård
Sista anmälningsdag: 28 februari 2024

20 - 22 maj på Rönneberga kursgård
Sista anmälningsdag: 1 april 2024

12 - 14 juni på Rönneberga kursgård
Sista anmälningsdag: 24 april 2024

28 - 30 augusti på Viskadalen folkhögskola
Sista anmälningsdag: 3 juli 2024

18 - 20 september på Rönneberga kursgård
Sista anmälningsdag: 3 juli 2024

9 - 11 oktober i Luleå
Sista anmälningsdag: 21 augusti 2024

30 oktober - 1 november på Rönneberga kursgård
Sista anmälningsdag: 11 september 2024

13 - 15 november på Backagården i Höör
Sista anmälningsdag: 25 septmeber 2024

27 - 29 november på Viskadalen folkhögskola
Sista anmälningsdag: 9 oktober 2024

11 - 13 december på Rönneberga kursgård
Sista anmälningsdag: 23 oktober 2024

Uppdaterad: