Meningen med föreningen

Lokal eller regional utbildning

Syfte
Syftet är att hitta nya och stärka befintliga fackliga ledare, fackligt förtroendevalda. Samt att få dessa att arbeta mer aktivt med fackliga frågor. På arbetsplatsen och i Målarnas demokrati genom ett organiserande arbetssätt.

Mål
Att deltagaren efter avslutad utbildning har ökat sin allmän-fackliga sam ideologiska kunskapsnivå och är införstådd med kraven som organisationen ställer på den förtroendevalde. Samt på följande områden:

  • Ha en grundläggande ideologisk förståelse
  • Ha fått kunskap i vad mervärde är, samt hur medlemmarna/facket tar del utav densamma
  • Ha en grundläggande förståelse i meningen med fackföreningen
  • Ha en grundläggande förståelse för hur strukturen och demokratin i Målarna som organisation ser ut, samt hur vi som organisation kan påverka
  • En tydlighet i kravet från organisationen på den enskilde förtroendevalde
  • En grundläggande förståelse i organisering

Kurslängd
5 dagar internat eller externat, samt kombinerat

Målgrupp
Förtroendevalda eller medlemmar som är intresserade av att ta på sig ett förtroendeuppdrag.

Kursdatum
Arrangeras och utförs lokalt eller regionalt så ta kontakt med din avdelning för att veta mer.

Uppdaterad: