Makthantverket (6F)

Syfte
Makthantverket är en påbyggnadsutbildning till Vägen framåt. Den genomförs tillsammans med 6F-förbunden.
Syftet med utbildningen är att förbättra förutsättningarna till ett ökat fackligt och politiskt deltagande och engagemang. Ge deltagarna förutsättningar att implementera teoretiska kunskaper i praktiken och att nå en högre effektivitet i det fackliga och politiska arbetet.

Mål
Att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna förstå och tillämpa praktiska kunskaper om olika typer av påverkansmetoder i syfte att flytta fram positionerna för arbetarrörelsen.

Innehåll
Under utbildningen behandlas bland annat följande:

  • Arbetarrörelsens ideutveckling genom historien.
  • Debatt-taktik
  • Research och planeringsarbete
  • Organisatorisk kultur och påverkansmetoder
  • Från ord till handling – hur använder vi kunskaperna framåt – hur kommunicerar jag detta i min vardag.

Målgrupp
Medlemmar, förtroendevalda och anställda som är aktiva i Byggnads och som har gått utbildningen Vägen framåt.

Kurslängd
4 dagars internat på Rönneberga.

 

Kommande kursdatum för 2024
Kontakta din studieorganisatör på avdelningen för anmälan.
Just nu finns inga lediga platser för 2024 års kurstillfällen.

Uppdaterad: