Medlemsavgifter

Medlemsavgiften till Målareförbundet baseras på din inkomst.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och är uppdelad i tre klasser:

Helbetalande 533 kronor / månad

Reducerad avgift 430 kronor / månad

Grundavgift 210 kronor / månad

Medlemsavgifterna används till att driva föreningen. Bland annat är förhandlingar och avtalsövervakning en viktig del i verksamheten. De verktyg som används är att det finns anställda, ombudsmän och administrativ personal, som sköter verksamheten. Avdelningarna har sedan många medlemmar som valt att hjälpa sina kompisar genom att ta ett så kallat förtroendeuppdrag. Ett förtroendeuppdrag kan innebära att vara skyddsombud, sitta i avdelningens styrelse eller vara ute och informera på skolorna och så vidare. En viktig uppgift där den förtroendevalda får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Huvuddelen av avgiften går alltså till avlönad personal som övervakar att avtalen följs, arbetar med arbetsmiljöfrågor, fackliga studier och medlemsrekrytering med mera.

I medlemskapet finns också andra delar. Bland annat finns ett försäkringspaket i Folksam som man får med medlemskapet, där hemförsäkring, fritids- och olycksfallsförsäkring och en grupplivförsäkring ingår.

Medlemskap i Byggnads A-kassa
De flesta medlemmar i Målareförbundet anser att det är viktigt att även vara med i a-kassan, vi tillhör Byggnads a-kassa. Från och med januari 2017 kostar det 137 kronor per månad att vara medlem i vår a-kassa. Detta gäller för dig som är medlem i både Byggnads a-kassa och Svenska Målareförbundet. Är du enbart medlem i a-kassan är medlemsavgiften 146 kronor per månad.

Läs mer på a-kassans hemsida

Uppdaterad: