Fotograf: Dan Coleman

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer, som reglerar löner och övriga arbetsvillkor på arbetsplatsen. Svenska Målareförbundet tecknar kollektivavtal med Måleriföretagen i Sverige och Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Kollektivavtalen skapar trygghet och förutsägbarhet för arbetstagarna samt stabilitet och arbetsfred för företagen. När ett kollektivavtal väl är påskrivet så har både den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen tagit på sig ett ansvar att följa det ingångna avtalet och att inte ta till stridsåtgärder gentemot varandra, så länge avtalet löper på eller inte har sagts upp.

Målareförbundet vill ha avtal med alla företag i måleri- och lackeringsbranschen - oavsett storlek och omfattning.

Uppdaterad: