Fotograf: Dan Coleman

Försäkringsskydd genom kollektivavtal och medlemskap

Viktiga delar av det personliga försäkringsskydd som alla bör ha, har vi målare och lackerare dels genom vårt kollektivavtal och dels genom vårt medlemskap i förbundet.

Försäkringar är bra att ha om något oförutsätt händer dig eller din familj. Man kan dela in dina försäkringar i 4 steg:

1. Lagstadgade försäkringar

2. Avtalsförsäkringar

3. Medlemsförsäkringar

4. Individuella försäkringar

Alla som bor eller arbetar i Sverige skyddas ekonomiskt genom de lagstadgade svenska försäkringarna. T ex genom socialförsäkringen som ger ett ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionshinder samt vid sjukdom, arbetsskada och pension.

Kollektivavtalet ger dig avtalsförsäkringarna; avtalspension, avgångsbidragsförsäkring, omställningsstöd, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avtalsgruppsjukförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Dessa försäkringar gäller dig som är medlem i Svenska Målareförbundet och arbetar på företag med kollektivavtal.

Genom ditt medlemskap i facket har du dessutom tillgång till ytterligare omfattande försäkringsskydd. I och med att du är medlem i Svenska Målareförbundet är du nämligen automatiskt försäkrad i Folksam  med ett erbjudande som tagits fram i samarbete mellan Folksam och Målareförbundet.

Som medlem har du dessutom möjlighet att teckna förmånliga och prisvärda försäkringar för din familj.

Uppdaterad: