Försäkring om avgångsbidrag (AGB)

Syftet med AGB-försäkringen är att minska de ekonomiska problem som kan uppstå när

en försäkrad förlorar sin anställning. Den som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist

och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan du få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan ska göras inom två år efter friställningen och man behöver

inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning.

När gäller försäkringen?

 

För att få ersättning behöver du uppfylla alla dessa punkter.

 

• Har en tillsvidareanställning.

• Blir uppsagd därför att det blir arbetsbrist.

• Har fyllt 40 år när tillsvidareanställningen upphörde.

• Är yngre än 65 år. Försäkringen gäller fram till månaden före din 65-årsdag.

• Har varit anställd i minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som har försäkringen. Är du osäker på om ditt företag har försäkringen Kontakta din lokalavdelning.

• Blir uppsagd men får fortsätta arbeta kvar i samma företag eller annat företag i koncernen men med en kortare arbetstid.

• Den som fyllt 50 år när anställningen upphör får höjt belopp för varje år upp till 60 år.

Ersättning betalas ut i form av ett skattepliktigt engångsbelopp. Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder och arbetstid. För 2020 är beloppet mellan 36 487 kr och 53 064 kr.

Kom ihåg: Du måste ha fyllt 40 år senast den sista anställningsdagen för att ha rätt till AGB-ersättning.

Du kan få mer info och även ansöka om AGB på:

AFA-Försäkring

Uppdaterad: