Tvister

Det finns olika typer av tvister, intressetvist och rättstvist.

Intressetvist

Kollektivavtalsförhandlingar är en intressetvist. Det handlar om
förhandlingar om nya avtalsvillkor. En intressetvist är alltså en tvist om
det föreligger ett intresse och en vilja att teckna avtal eller
överenskommelse. Tvisten kan gälla en eller flera medlemmar. Vid
avtalslöst tillstånd är stridsåtgärder tillåtna.

Kollektivavtalsförhandlingarna är en central intressetvist, men en
intressetvist kan också vara lokal och gälla ett enskilt företag.

Rättstvist

Brott mot lag och avtal, exempelvis kollektivavtal, leder till en
rättstvist. Exempel. Det är stökigt på arbetsplatsen och facket kallar
till förhandling för brott mot avtalets § 5 (framkomlighet). En rättstvist
är alltså när något fel begåtts mot ett tecknat avtal eller
överenskommelse. Tvisten kan gälla en eller flera medlemmar. Vid oenighet
avgörs tvist i domstol eller skiljenämnd.

Uppdaterad: