Fotograf: Dan Coleman

Svenska Målareförbundet

Medlemmarna är viktigast i en fackförening. Idén bygger på att många personer med gemensamma intressen jobbar ihop för att uppnå sina mål. Målareförbundets medlemmar och de som arbetar fackligt gör ett fantastiskt arbete. Tillsammans blir vi starka. Svenska Målareförbundet finns över hela Sverige.

Grunden i Målareförbundet består av cirka 14 000 medlemmar som tillhör någon av våra nio avdelningar. De nio avdelningarna har i sin tur sektioner. Dessutom finns en rad ortsklubbar, verkstadsklubbar och förtroendevalda. De förtroendevalda ska framförallt organisera verksamheten på och omkring medlemmarnas arbetsplatser och i sektionerna, ortsklubbarna och verkstadsklubbarna.


Det är förbundsstyrelsen som ansvarar för att Målareförbundets verksamhet följer medlemmarnas önskemål. Målareförbundets verksamhet kontrolleras av förbundsmötet som samlas en gång om året. I förbundsmötet sitter medlemmar från alla avdelningar. De har valts av sina arbetskamrater för uppdraget, på samma sätt som alla förtroendevalda väljs till sina uppdrag.


Medlemsavgiften är basen i förbundets ekonomi och grunden på vilken hela verksamheten vilar. Därför är det ett viktigt mål att medlemmarna ska uppleva att avgiften är en insats som på olika sätt ger mycket hög och värdefull avkastning. Genom klok förvaltning har förbundet byggt upp ett sparkapital och har en stark ekonomi och god ekonomisk beredskap.


Förbundets motparter är: Måleriföretagen i Sverige, Fastighetsbranschens Arbetsgivareorganisation (Fastigo) vars medlemmar är måleriföretag samt Motorbranschens arbetsgivareförbund (MAF) som har bil- och industriföretag som medlemmar. Målerifakta, som ägs till hälften vardera av Målareförbundet och Målaremästarna, har ett 60-tal mätare anställda och är även de en motpart till förbundet. Bolaget har till uppgift att genomföra ackordsmätningar och leverera ackordsräkningar till målare och måleriföretag. Målareförbundet har också enskilda avtal med företag som har speciell produktion. Förutom dessa avtal finns vissa lokala avtal som är tecknade av våra lokala organisationer.

 

Uppdaterad: