Handlingsprogram

Handlingsprogrammet 2015–2019 utgör en länk mellan stadgarnas övergripande inriktning och de årliga verksamhetsplanerna vilka alla tillsammans beskriver förbundets mål och uppgifter.

Handlingsprogrammet anger våra angelägna områden och ambitionerna för vad vi vill åstadkomma tillsammans med avdelningar och sektioner och förtroendevalda. Det handlar både om vad vi ska göra och vad vi vill uppnå. Tidshorisonten är förbundsmötesperioden 2015-2020.

Det är både utmanande och svårt att skåda in i framtiden för en så relativt lång period. Vi kan utgå ifrån att det under perioden kommer att inträffa oförutsedda händelser som påverkar oss som organisation liksom att beslut som vi själva fattar påverkar oss under perioden. I de fall organisationen behöver ta nya eller justerade beslut så sker detta på de årliga förbundsmötena.

Handlingsprogram 2015-2020

Handlingsprogrammet 2015–2019 utgör en länk mellan stadgarnas övergripande inriktning och de årliga verksamhetsplanerna vilka alla tillsammans beskriver förbundets mål och uppgifter. Ta del av handlingsprogrammet i sin helhet.

Läs hela handlingsprogrammet

Uppdaterad: