2021

 • Adventschansen

  I advent har du som medlem i ett LO-förbund möjlighet att vinna riktigt fina priser iAdventschansen. Vi lottar ut presentkort som omfattar hotell, tågresor, charterresor, fotoprodukter och böcker bl a. Nya priser och ny utlottnin...

 • Medlemmarnas krav på bättre arbetsmiljö

  Vecka 43 genomför Målarna arbetsmiljövecka för att fokusera på personlig skyddsutrustning, arbetsskador och tillbud. Arbetsmiljöfrågorna kommer i de undersökningar som genomförts högt upp när...

 • Förbundet stämmer Måleriföretagen i Sverige på en miljon kronor för olovlig stridsåtgärd

  Med anledning av den anmälan Måleriföretagen i Sverige tidigare lämnat in till Konkurrensverket gentemot måleriavtalet har förbundet stämt Måleriföretagen i Sverige på en miljon kronor för ol...

 • Medlemsspar – ett sparande för dig som är medlem

  I samarbete med Folksam kan vi erbjuda dig ett riktigt bra långsiktigt sparande för exempelvis din pension. Du behöver bara välja om Folksam ska ta hand om förvaltningen – eller om du vill välja själv bland d...

 • Målerifakta AB får ny VD

  Målerifakta AB har fått en ny VD från och med den 12 april 2021 som heter Charlotta Tillbom. Charlotta kommer närmast från tjänsten som Tf. Kommundirektör i Norrtälje och har en gedigen och mångå...

 • Bolånerabatt för LO-förbundens medlemmar

  LO-förbundens medlemmar kommer från den 3 mars 2021 att erbjudas möjligheten till att få en rabatt på bolåneräntan hos Swedbank.

 • Målarna byter telefonnummer

  Målarna byter telefonnummer Den 1 februari byter Målarna telefonnummer. Nytt telefonnummer till Målarna blir 010 – 458 64 00. I samband med nummerbytet sker ett par förbättringar för er som ringer till Mål...