2018

 • Jonny Helmersson, ett av förbundets skyddsombud

  Idag är det skyddsombudets dag! Dagen till ära har vi pratat med Jonny Helmersson, ett av Målareförbundets skyddsombud. Johnny har varit skyddsombud i upp mot 10 år. Nu jobbar han på Mästarna Sjölander och är också regionalt skyddsombud i avdelning 1...

 • Facklig framgångssaga på lackföretag i Blekinge

  Sedan i maj har fackligt förtroendevalda Robin Johansson arbetat intensivt med att öka organisationsgraden på lackeringsföretaget YTAB i Näsum, Blekinge. Efter ett antal månader med hårt fackligt arbete går det verkligen att se en skillnad!

 • Hemmamarknaderna måste få större inflytande över lönemärkets nivå

  I dag presenterar fackförbunden inom 6f – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – en ny underlagsrapport i sin lönepolitiska utredning.

 • Välkommen på seminarium!

  Seminariumet "Lönebildning i en ny tid?" diskuterar kring rapporten "Industrins lönenormering kan och bör reformeras" av professor Lars Calmfors och arrangeras av 6F och Katalys.

 • 6F-rapport om lönebildning i Skandinavien

  I dag presenterar vi en rapport inom ramen för 6F:s (Elektrikerna, Målarna, Byggnads, Seko och Fastighets) lönebildningsprojekt "Lönebildning för jämlikhet". Vår rapport "Lönebildningen i de skandinaviska länderna" jämför lönebildningsmodellerna i Da...

 • Stort grattis till Johanna - Årets Nordsjölärling!

  En av förbundsmötets höjdpunkter är utdelning av Nordsjöstipendiet. Årets vinnare är Johanna Adolfsson från Avdelning 6 i Svealand.

 • Uttalande från Målareförbundets förbundsmöte: Valet för oss står mellan trygga och otrygga jobb

  Under onsdagen har Målareförbundet haft 2018 års förbundsmöte. Förbundsmötet är vårt högsta beslutande organ mellan kongresserna som sker vart 4:e år. På förbundsmötet behandlas bland annat en redogörelse för 2017 års verksamhet och stipendiet Årets...

 • Ny 6F-rapport: Låga löner funkar inte

  Under förmiddagen släpptes 6F:s nya rapport "Låga löner funkar inte" som är del av projektet "Lönebildning för jämlikhet". Nedan kan du läsa rapporten i sin helhet.

 • Kom på seminarium: Låga löner fungerar inte!

  6F-förbunden, Målarna, Elektrikerna, Seko, Byggnads och Fastighets, släpper på fredag en ny rapport om lönebildning inom ramen för sitt stora projekt "Lönebildning för jämlikhet" och arrangerar i samband med det ett seminarium.

 • Kom på 6F:s Prideseminarium: ”Bögen i byggboden”

  Målareförbundet anordnar, tillsammans med övriga 6F-förbund, ett seminarium under Prideveckan: "Bögen i byggboden – 6F förbunden i samverkan för en inkluderande arbetsplats". Seminariet är öppet för alla och du är varmt välkommen!