2019

 • Målarna lämnar förhandlingarna om Trygghet & Omställning

  Målarna, har beslutat att lämna de så kallade LAS-förhandlingarna, även kallat förhandlingarna om Trygghet & Omställning Förhandlingarna har för förbundets räkning genomförts av LO och förhandlats mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. LO har där...

 • Friska arbetsplatser

  I oktober varje år (vecka 43) arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan som är en höjdpunkt i varje kampanj för ett hälsosamt arbetsliv. 2018 och 2019 är ämnet Friska arbetsplatser HANTERA FARLIGA ÄMNEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT På många arbetsplatser i Europ...

 • 6f Rapport Lönebildning för en ny tid

  Lönebildning för ökad jämlikhet För 1,5 år sedan startade förbunden i 6F ett omfattande utredningsarbete syftande till att undersöka möjligheten att reformera den lönebildningsmodell som under mer än två decennium styrt lönebildningen i Sverige. Bakg...

 • MIRA har genomfört sin årliga vårkonferens

  Förbundets kvinnliga nätverk MIRA har genomfört sin årliga vårkonferens. Under 3 dagar träffades målare och lackerare från hela landet för att stärka nätverket.

 • 6F Europanormen saknar relevans

  Ett vanligt förekommande argument från svenska arbetsgivare såsom Industriföretagen eller Svenskt Näringsliv är att vi måste hålla nere löneökningstakten i Sverige på grund av att löneökningstakten i våra konkurrentländer är mycket lägre.

 • 6F i ny rapport: Stora risker med att inte ta ut hela löneutrymmet i förhandlingarna

  - Vinstledd lönebildningsstrategi är en farlig väg att gå. Då tar inte arbetstagarna ut hela det löneutrymmet. En svag löneutveckling undergräver inhemska efterfrågan och försvagar tillväxten. - En större del av det framtida löneutrymmet bör gå till...

 • Ny 6F-rapport: Hur når vi jämställda löner i arbetarklassen?

  6F:s nya rapport om jämställda löner redovisar tre sätt som kan halvera eller utplåna löneskillnaderna mellan kvinnor och män bland arbetare i Sverige. Ett låglönelyft i kronor kombinerat med procentuellt lönepåslag för övriga, ett avtrappat kronpåsl...

 • VIKTIG INFORMATION: Nya regler för redovisning av lön och skatt påverkar dig som anställd!

  Från 1 januari 2019 ska din arbetsgivare redovisa din lön, annan ersättning samt skatt varje månad till Skatteverket. Dessa uppgifter har tidigare redovisats årsvis genom kontrolluppgift.

 • Så fungerar de nya karensreglerna

  Den 1 januari 2019 trädde de nya reglerna om karensavdrag i kraft. De nya reglerna innebär att karensdagen har ersatts av ett karensavdrag. Detta innebär att kollektivavtalen har uppdaterats.

 • Under 2019 kommer Målareförbundet att starta arbetet inför avtalsrörelse 2020

  Som duktiga yrkesmän vet vi att det inte går att slarva med underarbetet om det ska bli ett bra slutresultat, detsamma gäller avtalsförhandlingar, förberedelse krävs om resultatet skall bli bra. Därför kommer Målareförbundet under 2019 att genom...