Fotograf: 6f

6f Rapport Lönebildning för en ny tid

Publicerad:

Lönebildning för ökad jämlikhet

För 1,5 år sedan startade förbunden i 6F ett omfattande utredningsarbete syftande till att undersöka möjligheten att reformera den lönebildningsmodell som under mer än två decennium styrt lönebildningen i Sverige.
Bakgrunden är att den existerande modellen inte tillräckligt förmått att utmana de stora ojämlikheter som råder på svensk arbetsmarknad.
När LO 2015 enades om långsiktiga mål för 2028 med avseende på lön och anställningsvillkor, blev det uppenbart att LO förbunden som är överens vad vi vill uppnå, även måste ha en debatt om lämpliga vägval. När vi tidigare ifrågasatt om nuvarande ordning verkligen är den bästa har möts av argumentet att den som ifrågasätter nuvarande ordning måste kunna via på en alternativ väg, som leder till framgång.
Före under och nu efter att vår utredning blivit klar har vi velat ha en öppen och transparant process om vad vi kommit fram till.
Dagens rapport är 6F förbunden bidrag till denna debatt, något som vi hoppas skall bidra till att vi kan nå de långsiktiga målen.

Nu är det upp till andra att i samma anda diskutera våra resultat så att vi kommande förhandlingar väljer bästa väg för att uppnå LO långsiktiga mål 2028.

Lär rapporten här

Uppdaterad: