Våra stadgar

Stadgarna är organisationens viktigaste dokument eftersom de anger vilka regler som gäller för organisationen. Regler som styr vilken uppgift förbundet har, medlemskap, demokratisk organisation och mycket mera. Förändring av stadgarna kan endast göras vart fjärde år på i Förbundsmötet.

Stadgarna anger vilka uppgifter förbundet skall arbeta med. Några av de uppgifterna är att se till att avtalsreglerade arbetsformer och lönevillkor gäller, att verka för en god arbetsmiljö och en tillfredsställande arbetarskyddsverksamhet, bevaka att lagar och avtal följs, medverka till att yrkesutbildningen håller bra kvalitet och bedriva utbildnings- och studieverksamhet för att på så sätt stå väl rustade med kvalificerade förtroendevalda.

Stadgarna reglerar också vilken avgiftsklass medlemmarna ska tillhöra. Det finns tre klasser. Helbetalande, reducerad avgift och grundavgift. Det är din inkomst som styr vilken klass du skall tillhöra. Som medlem måste du själv bevaka att du tillhör rätt avgiftsklass. I tolkningsanvisningen nedan kan läsa vilka nivåer som gäller. Har du några frågor vänder du dig till din avdelning.

Ladda ned och läs våra stadgar

Stadgar

Stadgar för Svenska Målareförbundet, avdelningar och rikssektioner gällande från 1 januari 2020.

Stadgar

Ladda ned och läs tolkningsanvisningar

Tolkningsanvisningar

Tolkningsanvisningar till förbundets stadgar §5

Tolkningsanvisningar

Uppdaterad: