Fotograf: Dan Coleman

Förtroendevald

Svenska Målareförbundet har ett mål om att det ska finnas en förtroendevald per tionde medlem. Att vara förtroendevald kan innebära ett flertal olika förtroendeuppdrag, skyddsombud och MB-ombud är två exempel, dessa är kopplade till arbetsplatsen med arbetsmiljö och inflytandefrågor som fokus.

Att vara förtroendevald kan också innebära att vara detta i den demokratiska organisationen, vilket kan ske på sektions- avdelnings och förbundsnivå. Det är här det finns möjlighet att utöva medlemsinflytande så att förbundets verksamhet speglas av vad medlemmarna tycker är viktiga frågor och vilka mål vi ska arbeta efter.

Sektioner och avdelningar har även en viktig funktion genom att nomineringar och val av företrädare till olika uppdrag skall ske exempelvis: avdelningsstyrelseledamöter, avtalsrådsledamöter, förbundsmötesledamöter, kongressledamöter, förbundsstyrelseledamöter mm.

Förbundet genomför kontinuerligt utbildningar för att stärka de förtroendevalda i sin roll, det kan ske i olika former bl.a. som studiecirklar, kortare utbildningar på lokal nivå och längre utbildningar i olika steg på förbundets kursgård Rönneberga i Stockholm.

Uppdaterad: