MB-ombud

Medbestämmandeombudet, MB, ute på arbetsplatsen ska ta tillvara medlemmarnas intressen och vara den naturliga kontakten med fackföreningen.

Medbestämmande, visst låter det trevligt. Betydelsen är precis så enkel som det låter, vi är med och bestämmer om hur det ska fungera på våra jobb och det finns till och med en lag som ger oss den rätten.

Som ledamot i en MB-grupp eller som kontaktombud är du fackligt förtroendevald. Enligt förtroendemannalagen är det bara den fackliga organisationen som kan utse förtroendevalda. Och som också ansvarar för deras arbete. Förtroendemannalagen § 1.

Den som utsetts till ledamot i MB-grupp eller kontaktombud är därmed, såvida det gäller MB-frågor, utsedd till facklig förtroendeman enligt förtroendemannalagen MB-överenskommelsen § 3.

Företaget ska lämna information till MB-grupp eller kontaktombud
vid mist två tillfällen per år. Detta görs vanligtvis i anslutning till företagets bokslut delårsrapport och/ eller budgetbehandling. Förutom dessa tillfällen kan företaget
lämna information när som helst då behov uppstår, till exempel vid planering av köp av utrustning eller sådana förändringar i organisationen som påverkar de anställda.

Studiematerial om MB-ombud

Studiematerialet är i första hand utformat för dig som har fått förtroendet att vara MB gruppledamot eller kontaktombud, men självklart kan du även samla dina arbetskamrater och använda hela eller delar av materialet för att gemensamt stärka kunskaperna om hur medbestämmande fungerar.

Läs mer

Uppdaterad: